En æra er forbi… Efter 14 år har vi valgt at lukke Marino permanent fra dags dato.

Vi kunne desværre ikke finde et passende lokale for at drive forretningen videre.
Vi vil gerne sige tak for denne gang og tak til alle jer som altid har støttes os